Kiedy należy wykonać badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne przeprowadza się w celu oceny zagęszczenia gruntu przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej. Umożliwiają precyzyjną analizę podstawowych parametrów gruntowych, które niezbędne są do opracowania opinii geotechnicznej. Dowiedz się, kiedy należy wykonać badania geotechniczne gruntu?

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Sondowanie gruntu jest badaniem geotechnicznym, które przeprowadza się w celu oceny zagęszczenia gruntu na danym terenie oraz ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Nowoczesne metody badawcze umożliwiają analizę podstawowych parametrów gruntowych poprzez badanie wskaźników oporu metodą sondowania statycznego. Tego typu analizy geotechniczne wykonuje między innymi firma Baars ze Strzałkowa, która jest polskim liderem badań geotechnicznych gruntu. Poznań i jego okolice to teren, na którym firma najczęściej przeprowadza sondowania CPU, CPTU, SCPTU, CCPTU oraz sondowania specjalne, między innymi badania dylatometryczne DMT czy badania sondą krzyżakową FVT.

Czy badania geotechniczne gruntu są konieczne?

Sondowanie dostarcza wielu parametrów gruntu potrzebnych do przygotowania opinii geotechnicznej. Stanowi ona podstawę do podejmowania odpowiednich decyzji konstruktorskich i wyboru najlepszej technologii wznoszenia obiektów budowlanych. Warto podkreślić, że od odpowiednio dobranych do struktury gruntu działań, zależy prawidłowe posadowienie budynku i jego stabilność podczas eksploatacji. Dlatego badania geotechniczne gruntu są konieczne przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej.

Kiedy należy wykonać sondowanie gruntu?

Badania geotechniczne gruntu powinny być wykonywane zarówno przy budowie niewielkich budynków wznoszonych w prostych warunkach gruntowych, przy wznoszeniu budynków w warunkach gruntowych prostych złożonych, wymagających ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych, jak i budowli na trudnych warunkach gruntowych. Sondowanie gruntu jest szczególnie nieodzowne przy planowaniu inwestycji należących do trzeciej grupy geotechnicznej, do której zalicza się budowle nietypowe, stosujące nowe, mało znane rozwiązania techniczne, mogące mieć większy wpływ na środowisko oraz budynków wysokościowych w istniejącej zabudowie miejskiej, czy z więcej niż jedną kondygnacją podziemną.

Author: radiomaks.pl